Search Close Search
Search Close Search
Page Menu

Current Residents and Fellows

PGY-4

 • Xuefei Huang

  Xuefei Huang, MD, PhD

  Chief Resident
 • Nicole Lewandrowski

  Nicole Lewandrowski, MD

  Chief Resident
 • Zhenwei Zhang

  Zhenwei Zhang, MD, PhD

PGY-3

 • Christofer Bello

  Christofer Bello, MD

 • Amira Hamed

  Amira Hamed, MD

 • Julia Jennings

  Julia Jennings, MD

 • Rawan Tahboub

  Rawan Tahboub, MD

PGY-2

 • Hannah Cowart

  Hannah Cowart, DO

 • Jose Gomez Garcia

  Jose Gomez Garcia, DO

 • Kyle Hinz

  Kyle Hinz, MD

 • Eric Magnetta

  Eric Magnetta, MD

PGY-1

 • Hamidreza Armani, MD

  Hamidreza Armani, MD

 • Pavel Melnikov, MD

  Pavel Melnikov, MD

 • Courtney Sanders, DO

  Courtney Sanders, DO

 • Henry Weatherly, DO

  Henry Weatherly, DO

Fellows

 • Javier Sanchez-Ortiz, MD

  Javier Sanchez-Ortiz, MD

  Breast & GYN Fellow
 • Zoe Brown-Joel, MD

  Zoe Brown-Joel, MD

  Dermatopathology Fellow
 • Nupur Jadhav, MD

  Nupur Jadhav, MD

  GI & Liver Fellow
 • Radiana Trifonova, MD

  Radiana Trifonova, MD

  Hematopathology Fellow