Lab Members

Dr. Zuoshang Xu  

Zuoshang Xu, PhD

Principal Investigator

 

LRB 817
Tel: 508-856-3309
 

 

 Tao Qiao  

Tao Qiao

Research Associate II

LRB 870J
 

 Sepideh Parsi  

Sepideh Parsi, PhD

Postdoctoral Associate

LRB 870J
 

 Michael Bradley  

Michael Bradley

Research Lab Technician

LRB 870J